سومین دوره ی مدرسه ی تابستانی

مدرسه تابستانی بین‌المللی سلامت عمومی ایران، دوره آموزشی کوتاه مدت یک ماهه‌‌ای است که با هدف علاقمند کردن، آشناسازی و فعال نمودن دانشجویان در حوزه سلامت عمومی برگزار می‌گردد. سومین دوره این مدرسه تابستانی در تیر و مرداد 1394 بصورت یک دوره سه هفته‌ای آموزش از راه دور و...

IPHS2015

The IRAN International Public Health Summer School (IPHS) is a one-month long educational course that tries to interest students in the fields of public health and familiarize them with its core concepts. The IPHS2015 program happened during the July and August of...